Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.    piramit@piramitmenkul.com
  0 212 293 95 00

Bilgi Toplumu Hizmetleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca öngörülen içeriğe bu sekme altında ve detaylı olarak aşagıdaki
linkde yer verilmektedir.
Bilgi Toplumu Hizmetleri : https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11474

ŞİRKET BİLGİLERİ
ŞİRKET UNVANI : PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
ŞİRKET MERKEZİ : GÜMÜŞSUYU MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. IŞIK APT. KAT.5 D.9-10 BEYOĞLU/ İSTANBUL
SERMAYESİ : 10.500.000,00-TL
ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 10.500.000,00-TL
MERSİS NO : 2379-9737-9772-1766
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ : İSTANBUL
TİCARET SİCİL NO : 266936/214508
BAĞLI BL. VERGİ DAİRESİ : BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI : 730-000-9208
MERKEZ TEL/FAX : Tel.(0212) 293 95 00 PBX Faks:(0212) 293 95 59-60
E-MAIL : piramit@piramitmenkul.com
YÖNETİM BİLGİLERİ
Görevi Adı Soyadı Taahhüt Edilen Sermaye Ödenen Sermaye
YÖNETİM KURULU BAŞKANI :MEHMET  OSMANOĞLU 5.145.010,50 TL

5.145.010,50 TL

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ :ZEKİYE YOLCUBAL 105.000,00 TL 105.000,00 TL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ :NURŞEN  OSMANOĞLU 1.049.989,50 TL 1.049.989,50 TL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ :MİNE BERRA DOĞANER    
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

:SUDİ AYDEMİR

   
ORTAK :MÜFİT NAYIR 3.150.000,00 TL 3.150.000,00 TL
ORTAK

:MERT NAYIR

945.000,00 TL

945.000,00 TL

ORTAK

:OSMAN MACİT  SÖYLEMEZ

105.000,00 TL

105.000,00 TL

GENEL MÜDÜR :MEHMET  OSMANOĞLU    
ŞUBE/İRTİBAT BÜROLARI

ŞİŞLİ ŞUBE
HALASKARGAZİ CAD. No:111 D:4 ŞİŞLİ / İSTANBUL
TEL : 0212 231 80 10 – 231 50 05 - Faks : 0212 230 81 15

 

BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU
ESKİ KUYUMCULAR MAH. MEKİK SK. KORKMAZ İŞ HANI NO:18   BALIKESİR
TEL : 0 266 245 91 21 FAX : 0266 245 23 34 

 
   
DENETİM

Bağımsız Denetçi Dönem : 01.01.2018 - 31.12.2018

İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı : REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Adres : Kartaltepe Mah. Sayfiye Sok. No:18/3 B.köy-İSTANBUL

Telefon : +90 212 505 09 32

Cep : +90 505 828 66 30

Faks : +90 212 554 06 15

E-mail : cmorgul@reportdenetim.com.tr

 

DENETİM VE TASDİK SÖZLEŞMESİ:      REPORT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  LTD.ŞTİ.

(KURUMLAR VER.BEY.TASDİKİ)     

ADRES:ŞİRİNEVLER MAH.ADNAN KAHVECİ BULVARI  EMEK İŞ MERKEZİ NO:204 K:4  ŞİRİNEVLER-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

Tel.(0212) 244 42 18 PBX Faks:(0212) 251 37 69

 
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
Görevi
Adı Soyadı
Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt İçen
Teftiş Kurulu Başkanı Murat Yasan
Mali ve İdari İşler Müdürü Reyhan Yolcubal
Kurumsal Finansman Müdürü Reyhan Bayar
Araştırma Müdürü Sevgül Düzgün
Sınırlı Saklama Müdürü Evren Kethüda
Türev Araçları Müdürü Eralp Mesut Zor 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, müşterilerimizin, finansal hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Aracı Kurumumuz Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, acente sıfatıyla sunalabilecekler de dahil olmak üzere, her türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel verileriniz, Aracı Kurumumuz Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, internet şubesi ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi otoritelerle; ana hissedarımız, doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile aracılık faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Kurumumuza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Kurumumuzca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.
Mevzuat gereğince, Aracı Kurumların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz Aracı Kurumumuz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.

Piramit Menkul Kıymetler BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

piramit-logo

BIST Hisse Senedi ve Tahvil Piyasası verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirelemez.
BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST ye ait olup tekrar yayınlanamaz .
BIST verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır.

 

ADRES BİLGİLERİ

Gümüşsuyu mah. İnönü cad.

Işık Apt. No: 53 Kat:5 Daire:9-10 Beyoğlu/İstanbul

Tel:(0212) 293 95 00 Fax: (0212) 293 95 60

Email: piramit@piramit.com Website: www.piramit.com


Risk Açıklaması; Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. sorumlu tutulamaz.